2022-09-01, Blue Office Media

De psykologiska krafterna bakom typsnitt

Typsnitt finns överallt och de påverkar hur vi upplever vår omvärld. Typsnitt kan få en hemsida att se mer trovärdig eller modern ut. De kan få en annons att sticka ut eller smälta in i resten av en tidning. Läsare tänker inte medvetet på typsnitt när de stöter på dem, utan hjärnan bearbetar dessa visuella signaler nästan omedelbart. När du skapar trycksaker, hemsidor, annonser eller något annat som kräver att ord visualiseras kan ditt typsnittsval antingen påverka din publik positivt eller negativt. I den här artikeln utforskar vi typsnittets psykologi och deras visuella inverkan på läsarna. Vilka typsnitt passar bäst för din målgrupp? Vilken är den perfekta balansen mellan läsbarhet och igenkännbarhet?

 Läs vidare för att ta reda på det…

Vad är psykologin bakom typsnitt?

Det finns tre huvudaspekter av typsnitts psykologi, nämligen läsbarhet, visuell effekt och den känslomässiga kopplingen till ett typsnitt. 

 

– Med läsbarhet avses hur lätt det är att läsa texten. Detta bestäms av typsnittets storlek, avstånd och läsarens visuella förmåga. 

 

– Den visuella effekten är typsnittets visuella attraktionskraft. Detta bestäms till stor del av typsnittets stil. 

 

– Emotionell koppling är hur typsnittet får dig att känna dig när du ser det. Detta bestäms av associationer till typsnittet, t.ex. dess historia. 

 

Dessa aspekter hänger ihop och påverkar varandra, vilket är anledningen till att valet av typsnitt är så viktigt.

 

Människor är mer engagerade i visuellt innehåll än skriftligt innehåll (ett fenomen som kallas “Picture Superiority Effect”). Detta leder till att textens utseende (dvs. typsnittet) på ett varumärkes reklam, logotyp och annan produktion är viktigare än det skriftliga innehållet när det gäller varumärkes uppfattningen och varumärkes igenkänningen.

 

För att göra det lättare har vi beskrivit de viktigaste aspekterna av typsnitts psykologi, tillsammans med de bästa typsnitten för varje kategori. 

 

Fortsätt läsa för att upptäcka psykologin bakom typsnitt och hur du kan använda den till din fördel.

 

Hur påverkar valet av typsnitt läsarna?

Utseendet på olika typsnitt kan ha psykologiska effekter på tittaren. Genom att ändra stilen på typsnittet, välja ett mer känslomässigt typsnitt eller ett kraftfullt typsnitt kan en designer få tittaren att känna och reagera annorlunda mot ett varumärke.

 

Eftersom människor reagerar på visuell kultur på ett känslomässigt sätt kan designers manipulera de psykologiska reaktionerna från sina tittare genom att göra välgrundade val om funktionerna i en design, såsom färger och typsnitt.  Att tillämpa typsnitts psykologi i marknadsföring börjar bli ett viktigt forsknings- och praktikområde inom varumärkesbyggande och reklam.

 

 

Även om detta en gång var förbehållet för stora företag inser nu även mindre företag värdet av att tillämpa typsnittens psykologi i marknadsföring och varumärkes design. Olika typsnitt har visat sig ha häpnadsväckande effekter på mänsklig psykologi, med några kraftfulla typsnitt som till och med kan ändra smaken på mat eller skapa tillräckligt med ilska för att framkalla en social revolution. Det är alltså ingen överraskning att varumärken börjar anställa designers med en kunnig förmåga att förstå typsnittens psykologi och hitta användningsområden för känslomässiga typsnitt.

 

För designers och företag är en förståelse av typsnitts psykologi nyckeln till att forma hur minnesvärt ett varumärke är och hur kunderna uppfattar det.

 

Till exempel kan en bank som vill förmedla en känsla av stabilitet och arv till sina kunder välja ett traditionellt Serif typsnitt. Samtidigt så kan ett nystartat tech-företag välja ett futuristiskt Sans serif typsnitt för att uppmuntra kunder att uppfatta dem som innovativa och framåttänkande.

 

Ett psykologiskt förhållningssätt kan också tas mot andra designelement, såsom färg. Kunniga designers kan kombinera flera psykologiska effekter genom att välja speciella typsnitt och färger, vilket resulterar i en psykologiskt konstruerad kombination av designelement som förmedlar en eller flera känslomässiga stämningar.

 

Även om typsnitts psykologi används mest i varumärkesbyggandet, bör företag som arbetar med någon form av text få en bättre bild om hur valet av typsnitt påverkar tittarnas humör och uppfattning.

 

Typsätta en bok? Ett Serif typsnitt som Baskerville kommer att hjälpa läsarna känna att texten har mer auktoritet och intellekt.

 

Designa en bröllopsinbjudan? Ett Script typsnitt kan kommunicera romantik, nöje och tradition.

 

Nedan kan du upptäcka de sex stora olika typsnitt grupperna, deras psykologiska associationer och exempel på hur typsnittens psykologi används i varumärkesdesign.

Serif: De pålitliga typsnittet

Psykologiska associeringar med Serif:
Stabilitet, Tradition, Intellekt och Formalitet

De psykologiska associeringar vi har av Serif typsnitt härstammar från deras historia. Vi är vana vid att se serif-typsnitt som symboler på olika sätt, exempelvis:

 

Arv (på historiska artefakter och tryck)

 

Intellekt (i böcker och akademiska uppsatser)

 

Formalitet (på snygga inbjudningar och exklusiva restaurangmenyer)

 

På grund av detta så uppfattar vi serif-typsnitt som pålitliga och formella. Med andra ord, vi vet var de har varit och att de ofta är den pålitliga och kraftfulla typsnitts stilen för flera etablerade och respekterade institutioner, såsom universitet och banker.

Bortsett från högskolor och finansiella institutioner kan andra företag som vill verka lika pålitliga och etablerade använda ett serif typsnitt för att hävda detta i sitt varumärke. Advokatbyråer, nyhetskanaler och lyxiga modemärken använder ofta serif typsnitt i sitt varumärke och sin kommunikation för att dra fördel av pålitlighet associationen.

Exempel inom logo design: Dior, Rolex, Vogue, Mercedes-Benz
Exempel på populära Serif teckensnitt:
Times New Roman, Georgia, Garamond, Didot

Slab Serif: De kraftfulla typsnittet

Psykologiska associeringar med Slab Serif:
Hållbart, Starkt, Kraftfullt, Maskulint

Slab serif är tjockare, djärvare tolkningar av Serif stilen. Vanligtvis tjockare längs både stammen och vid serifferna på bokstavsformer. De ärver några av egenskaperna hos Serif typsnittet, såsom stabilitet och tradition, men är också djärvare och mer distinkta.

 

Slab serif saknar delikatessen hos Serif typsnittet, vilket gör att de känns lite fräcka och macho. Elektronikföretag och biltillverkare använder ofta Slab serif för att kommunicera en känsla av makt och maskulinitet i sitt varumärke.

 

I fel sammanhang kan en Slab serif kännas konfronterande, men när den används i varumärkesbyggandet av företag som har ett tillverknings fokus känner de sig starka, kapabla och uthålliga.

 

En Slab serif är ett självsäkert och kraftfullt typsnitt som talar om för tittarna att detta är ett bestämt och praktiskt företag som också har historiska, pålitliga rötter.

Exempel inom logo design: Sony, Honda, IBM
Exempel på populära Slab serif teckensnitt:
Rockwell, FF Unit Slab, Bondie, Detroit

Sans Serif: De öppna och vänliga typsnittet

Psykologiska associeringar med Sans Serif:
Progressivt, Informellt, Öppet, Vänligt

Sans serif-typsnittet uppfanns formellt i början av 1800-talet men blev populära först mycket senare, under 1900-talet, när modernistiska rörelsen förespråkade ett avbrott från traditionella designformer, inklusive stilar av seriftyp.

 

Sans serif är progressiva och känslomässiga typsnitt, historiskt populära som reklam typsnitt och coola typsnitt för affischer. Sans seriffer representerar kulturellt ett avslut av traditionen, vilket ger dessa typsnitt en progressiv personlighet.

 

Under de senaste decennierna har dessa enkla och annorlunda typsnitt definierat varumärket för ett stort antal teknikföretag och webbplatser på sociala medier. De har även hjälpt användare att identifiera dessa produkter som framåtblickande, vilket är motsatsen till Serifs traditionella rykte.

 

Utan krångel av dekorativa Seriffer framstår Sans seriffer som öppna och vänliga typsnitt, vilket gör dem till en favorit hos företag som vill framstå som lättillgängliga och prisvärda. Budgetflygbolag, logistikföretag och återförsäljare väljer ofta Sans serif för att få sina kunder att känna sig välkomna och bekväma.

Exempel inom logotypdesign: Nike, Facebook, Spotify
Exempel på populära Sans serif teckensnitt:
Sofia Pro, Open Sans, Helvetica now, Proxima Nova

Modern Sans Serif: De eleganta typsnittet

Psykologiska associeringar med Modern Sans Serif:
Futuristisk, Elegant

Modern sans serif är en underfamilj av Sans serif. Helvetica, Futura och Avenir är några av de äldsta och mest kända moderna typsnitten.

 

Modern sans serif används ofta som reklam typsnitt och förknippas med uppsvinget inom modernistisk design under 1950-talet, och är ett populärt val bland design fokuserade företag och varumärken, såsom arkitektfirmor, möbelhandlare och modemärken.

 

Modern sans serif har ofta rundade bokstavsformer, vilket ger dem ett öppet, funktionellt utseende. Modern sans serif som är exceptionellt rundade ger tittaren en känsla av lekfullhet och naivitet, vilket gör dem till ett populärt val för barnmärken såväl som för rese- och underhållning märken som riktar sig till den äldre målgruppen.

Exempel inom logotypdesign: Burberry, Netflix, Google, Airbnb
Exempel på populära Modern sans serif teckensnitt:
Roku Modern Sans Serif, George Round, Headway, Gilroy

Display: De självständiga typsnittet

Psykologiska associationer med Display:
Banbrytande, Unikt, Anpassningsbart

Om du stöter på ett annorlunda typsnitt som du inte riktigt kan placera i en kategori, är det troligt att det är ett Display typsnitt. Vissa av dessa typer av kraftfulla typsnitt utstrålar nästan en sorts ikon liknande känsla. De kan blanda grafiska bilder med text (se Tour de France- och NASA-logotypen), medan andra helt enkelt är kraftigt dekorativa. Display typsnitt är till stor del avsedda enbart för det ändamålet, vilket innebär att de kan fungera utmärkt som en del av rubriker eller logotyper men sällan som standardtext avsedd för längre läsning.

 

Designers och varumärken väljer vanligtvis ett display typsnitt för att ge ett intryck av individualitet. Många av logotyperna nedan använder helt anpassade typsnitt eller illustrativa typsnitt. De använder typsnitts psykologi i logotyperna för att skapa en unik effekt som inte kommer att ses någon annanstans.

 

Display typsnitt är inte för de blyga och tillbakadragna. Genom att använda Display i din design drar du åt dig tittarnas uppmärksamhet. De är definitivt ett typsnitt som väcker känslor vilket gör att det inte kan ignoreras. Så för varumärken som vill framstå som skilda från liknande företag kan de skapa en känsla av unikhet och inspirera till stark lojalitet bland sina anställda och kunder.

Exempel inom logotypdesign: Tour de France, NASA, Subway
Exempel på populära Display teckensnitt:
Bourton, Sofia Serif, Requiem, Sugar Boats

Slutsats: Kraften av typsnitts psykologi

Att ha kunskap om de psykologiska effekterna som olika typsnitt stilar kan ha på tittaren kan hjälpa dig att fatta mer välgrundade designbeslut, särskilt när det kommer till att skapa varumärkesidentiteter och logotyper. Förståelse om hur dessa effekter fungerar gör att du kan tillämpa principerna för typsnitts psykologi i din marknadsföring och varumärkes identitet.

I den här artikeln har vi tittat på hur sex typer av typsnitt kan forma tittarens reaktion, och hur användning av olika typsnitt omedelbart kan förändra ditt varumärkes personlighet och psykologiska effekt.

Läs fler nyheter från oss!