Vi skapar autentiska digitala upplevelser

Vi är en webbyrå som hjälper företagare runt om i riket att skapa verkliga relationer och digitala upplevelser för sina kunder.

Vilka är vi?

Vi är en ung webbyrå baserade i Stockholm. Vårt mål är att hjälpa småföretagare att utveckla sin digitala närvaro och skapa verkliga resultat.

Våra tjänster

Webbdesign

Att ha en strukturerad hemsida med en utmärkt design är A och O när man vill utöka sin digitala närvaro.

Digital marknadsföring

Vi skräddarsyr marknadsföringsstrategier med full service för att ta ditt företag till nästa nivå av digital framgång. 

Grafisk design

Vi hjälper er med att utforma grafisk design i alla former med stark koppling till er verksamhet!

Copywriting

Vi hjälper dig med att skriva text i alla sammanhang utifrån er verksamhets vision.

Arbetsprocess

Fas 1

Vi inleder alltid samarbetet med en marknadsundersökning för att identifiera vilka som är dina potentiella kunder. Vi granskar och identifierar behoven i din bransch för att sedan positionera dina tjänster och produkter emot marknadskraven. När marknadsundersökningen är utförd börjar vi med den grafiska designen, vi väljer ut färgtema och bygger en grafisk identitet i enlighet med er verksamhet.

Fas 2

Under detta delmoment så påbörjar vi utvecklingen av er grafiska identitet i enlighet med all undersökning vi gjort från Fas 1, vi sätter upp en tidslinje och går igenom förutsättningar för projektet samt sätter upp tydliga mål som vi vill uppnå av samarbetet. Ganska kort inpå kan vi presentera ett första utkast där du får gå igenom och analysera konceptet samt ge synpunkter på potentiella förändringar, du kommer även kunna ge feedback kontinuerligt under hela processen och se hur arbetet går från ide till verklighet. 

Fas 3

Efter lanseringen är gjord utformar vi ett serviceavtal utifrån er verksamhets behov för att hålla er webbplats uppdaterad och ha en fortsatt strukturerad digital närvaro. Vi kan alltid vidareutveckla och utöka er hemsida med olika tillägg och system om behovet skulle dyka upp eller när sidan tar emot större trafik. Eftersom er webbplats fungerar som ett digitalt ansikte utåt och representerar er verksamhet rekommenderar vi alltid att utöka och uppgradera sin hemsida parallellt med att er verksamhet växer för att behålla en modern och användarvänlig webbplats.

Recensioner

Jag vill ha ett prisförslag!