Kundsupport tillgänglig Mån – Fre: 10:00 – 18:00

Integritetspolicy

På Blue Office Media värdesätter vi din integritet och är fast beslutna att skydda dina personuppgifter med största respekt och försiktighet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, och skyddar information om dig i samband med de tjänster vi erbjuder och interaktioner du har med oss. Genom att följa gällande dataskyddslagstiftning, strävar vi efter att vara transparenta i vår datahantering och säkerställa din rätt till integritet.

Insamling av Information:

Vi samlar in information som du frivilligt tillhandahåller till oss när du använder våra tjänster, besöker vår webbplats, registrerar dig för nyhetsbrev, fyller i formulär eller på annat sätt interagerar med oss direkt. Denna information kan inkludera, men är inte begränsad till, ditt namn, e-postadress, telefonnummer och annan kontaktinformation.

Användning av Information:

Den insamlade informationen används för att:

  • Erbjuda och förbättra våra tjänster.
  • Kommunicera med dig, svara på dina förfrågningar och skicka dig viktig information om våra tjänster.
  • Skicka marknadsföringsmaterial och uppdateringar, med ditt samtycke.
  • Analysera och förstå hur våra tjänster används för att förbättra din användarupplevelse.

Skydd av Information:

Vi vidtar omfattande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din information mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstöring. Vi begränsar åtkomsten till din personliga information till de anställda och tredje parter som rimligen behöver känna till denna information för att tillhandahålla tjänster till dig.

Delning av Information:

Din personliga information kommer inte att säljas, utbytas eller på annat sätt delas med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, förutom i enlighet med denna policy eller när det krävs enligt lag.

Dina Rättigheter:

Du har rättigheter avseende din personliga information, inklusive rätten till tillgång, korrigering, radering, begränsning av behandling och rätten att invända mot behandlingen. För att utöva dessa rättigheter, kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

Ändringar i Policyn:

Denna integritetspolicy kan uppdateras periodiskt. Vi kommer att informera dig om väsentliga ändringar genom att publicera den reviderade policyn på vår webbplats eller genom direkt kommunikation med dig.

Kontaktinformation:

Om du har frågor eller funderingar gällande denna policy eller vår hantering av din information, är du välkommen att kontakta oss på: hello@blueofficemedia.com

Offert inom 24 timmar

Fyll i så mycket information som du kan om ditt kommande projekt så vi kan skapa en välgrundad och skräddarsydd offert